ระบบวางท่อ

ระบบติดตั้งท่ออัดน้ำยาใต้พื้น ป้องกันและกำจัดปลวกใต้ดินอาคาร (ระหว่างการก่อสร้าง)


ระบบติดตั้งท่ออัดน้ำยาใต้พื้นอาคาร (ระหว่างการก่อสร้าง) ซึ่งมักเรียกสั้นๆ ว่าระบบ วางท่อ (PIPE TREATMENT) เป็นระบบป้องกันปลวกถาวรสมบูรณ์แบบ ที่จะสามารถคุ้มครองป้องกันอาคาร จากการรุกล้ำทำลายของปลวกใต้ดินได้ตลอดชั่วอายุบ้าน

ข้อดีของระบบติดตั้งท่อ

เมื่อเปรียบเทียบกับระบบฉีดพ่นและอัดน้ำยาลงดินธรรมดาหลังจากอาคารสร้างแล้ว มี 3 ข้อใหญ่ ๆ คือ
    1. จะสามารถอัดน้ำยาเข้าไปใต้พื้นอาคารผ่านหัวฉีดที่เตรียมไว้ โดยรอบอาคารได้เมื่อพ้นระยะเวลารับประกันแล้ว และไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเจาะพื้นเพื่ออัดน้ำยา ซึ่งนอกจากจะประหยัดค่าใช้จ่ายได้ในอนาคตแล้ว ยังไม่ต้องสิ้นเปลืองเวลาในการเคลื่อนย้ายเฟอร์นิเจอร์เครื่องเรือนหรือเครื่องใช้อื่น ๆ อันอาจทำให้เกิดการชำรุดเสียหายได้อีกด้วย
    2. ไม่ทำให้พื้นอาคารซึ่งใช้วัสดุอย่างดี เช่น หินอ่อน หินกาบ เซรามิค หรือปาร์เก้ ท่อน้ำทิ้ง ท่อร้อยสายไฟฟ้า ท่อประปา โครงสร้างเสริมเหล็กใต้พื้นอาคาร เกิดความเสียหาย หรือมีจุดตำหนิอันเนื่องจากการเจาะพื้นเพื่ออัดน้ำยาหลายแห่ง ทั้งภายในและ ภายนอกอาคาร
    3. ไม่ต้องนำน้ำยาปริมาณหลายร้อยลิตร ผ่านเข้าไปในตัวอาคาร อันอาจสร้างกลิ่นรบกวนและอาจเกิดอันตรายต่อผู้อาศัยหรือสัตว์เลี้ยงได้

มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน

1. งานติดตั้งท่อ

อาคารยกพื้นหรือคานต่างระดับ
อาคารพื้นถมเต็ม

    เจ้าหน้าที่จะเริ่มดำเนินงาน หลังจากที่ทางฝ่ายก่อสร้าง ได้ทำการเทคานคอดินเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยจะทำการติดตั้งท่ออัดน้ำยาขนานติดกับแนวคานด้านในรอบตัวอาคารและจะติดตั้งท่อส่งน้ำตรงไปตามแนวคาน ห้องเก็บของ ใต้ช่องชาร์ฟ ห้องน้ำ หรือห้องใต้บันไดที่มีเสากลางเพื่อส่งน้ำยาไปเคลือบพื้นที่สำคัญ ๆ ภายใต้พื้นอาคาร ซึ่งมักพบปลวกใต้ดินขึ้นมากที่สุด โดยมีระยะวาวล์ฉีดน้ำยาเคมี ใต้ท่อห่างกันประมาณ 100 ซ.ม. และจะมีหัวอัดรอบอาคารเป็นช่วง ๆ2. งานอัดและฉีดพ่นน้ำยาบริเวณภายใน
    อาคารพื้นถมเต็ม (SLABS ON GROUND) หลังจากที่ฝ่ายก่อสร้างได้ทำการปรับพื้นที่และพร้อมที่จะเทคอนกรีต (อาจก่อนหรือหลังงานผูกเหล็กก็ได้) เก็บเศษไม้ ตอไม้ และเศษขยะต่าง ๆ ที่เป็นเชื้อปลวกใต้ดินออกหมดเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาทำการอัดฉีดพ่นน้ำยาเคลือบผิวหน้าดินบริเวณภายในอาคารทั้งหมด โดยใช้หัวอัดฉีดพื้นผิว (SURFACE PRAYER) ฉีดพ่นแบบปูพรมครอบคลุมทุกตารางนิ้ว และอัดน้ำยาลงดินบริเวณฐานของตัวอาคาร อัดน้ำยาลงใต้ดินในระดับลึกประมาณ 1-1.5 ฟุต ห่างจากรากฐานอาคารหรือตอม่อประมาณ 20 ซ.ม. และทิ้งระยะห่างต่อจุดประมาณ 1 เมตรตามแนวยาว    อาคารยกพื้นหรือคานต่างระดับ (SLABS ON BEAM) ในวันเดียวกับที่ทำการติดตั้งท่อหลังจากเสร็จสิ้นงานติดตั้งท่อแล้ว เจ้าหน้าที่จะทำการอัดน้ำยาลงดินบริเวณฐานของตัวอาคาร อัดน้ำยาลงใต้ดินในระดับลึกลงประมาณ 1 – 1.5 ฟุต ห่างจากรากฐานอาคาหรือตอม่อประมาณ 20 ซ.ม. และทิ้งระยะห่างต่อจุดประมาณ 1 เมตรตามแนวยาว หลังจากนั้นจะทำการฉีดพ่นน้ำยาเคลือบผิวดิน โดยใช้หัวฉีดพื้นผิว ( SURFACE SPRAYER ) ฉีดพ่นแบบครอบคลุมทุกตารางนิ้ว โดยใช้น้ำยาผสมเสร็จ ( ก่อนวางแผ่นพื้นสำเร็จรูป )    งานอัดน้ำยาเข้าท่อ เจ้าหน้าที่จะทำการอัดน้ำยาเข้าท่อ เพื่อเคลือบบริเวณหน้าคานและจุดสำคัญ (ณ จุดที่วาวล์ฉีดน้ำยาเคมีใต้ท่อ)3. งานอัดน้ำยาและฉีดพ่นน้ำยาเคมีรอบนอก
    งานทำบริการรอบนอก เจ้าหน้าที่จะใช้หัวอัดแรงสูง(SUB–SOIL HIGH PRESSURE INJECTOR) อัดน้ำยาลงใต้ดินในระดับลึกประมาณ 1 – 1.5 ฟุต ห่างจากรากฐานอาคารประมาณเฉลี่ย 20 ซ.ม. และทิ้งระยะห่างต่อจุดประมาณ 1 เมตร ตามแนวยาว หลังจากนั้นจะทำการฉีดพ่นน้ำยาเคลือบผิวดินตลอดระยะห่าง 1 เมตร รอบ ๆ ฐานอาคาร เพื่อให้น้ำยาซึมลงไปประสานกับน้ำยาที่อัดไว้ในชั้นใต้ดิน*** ปริมาณน้ำยาที่ใช้ อัดลงดิน , ฉีดพ่น และอัดเข้าท่อ ใช้ปริมาณ 5 ลิตร ต่อ 1 ตารางเมตร