ระบบการอัดน้ำยาและฉีดพ่นป้องกันและกำจัดปลวกใต้ดินอาคาร

1. งานอัดและฉีดพ่นน้ำยาบริเวณภายใน

อาคารพื้นถมเต็ม (SLABS ON GROUND) หลังจากที่ฝ่ายก่อสร้างได้ทำการปรับพื้นที่และพร้อมที่จะ เทคอนกรีต (อาจก่อนหรือหลังงานผูกเหล็กก็ได้) เก็บเศษไม้ ตอไม้ และเศษขยะต่าง ๆ ที่เป็นเชื้อปลวกใต้ดินออกหมดเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาทำการอัดฉีดพ่นน้ำยาเคลือบผิวหน้าดินบริเวณภายในอาคารทั้งหมด โดยใช้หัวอัดฉีดพื้นผิว (SURFACE PRAYER) ฉีดพ่นแบบปูพรมครอบคลุมทุกตารางนิ้ว และอัดน้ำยาลงดินบริเวณฐานของตัวอาคาร อัดน้ำยาลงใต้ดินในระดับลึกประมาณ 1-1.5 ฟุต ห่างจากรากฐานอาคารหรือตอม่อประมาณ 20 ซ.ม. และทิ้งระยะห่างต่อจุดประมาณ 1 เมตรตามแนวยาว

อาคารยกพื้นหรือคานต่างระดับ (SLABS ON BEAM) เจ้าหน้าที่จะทำการอัดน้ำยาลงดินบริเวณฐานของตัวอาคาร อัดน้ำยาลงใต้ดินในระดับลึกลงประมาณ 1 – 1.5 ฟุต ห่างจากรากฐานอาคาหรือตอม่อประมาณ 20 ซ.ม. และทิ้งระยะห่างต่อจุดประมาณ 1 เมตรตามแนวยาว หลังจากนั้นจะทำการฉีดพ่นน้ำยาเคลือบผิวดิน โดยใช้หัวฉีดพื้นผิว ( SURFACE SPRAYER ) ฉีดพ่นแบบครอบคลุมทุกตารางนิ้ว โดยใช้น้ำยาผสมเสร็จ ( ก่อนวางแผ่นพื้นสำเร็จรูป )

2. งานอัดน้ำยาและฉีดพ่นน้ำยาเคมีรอบนอก

งานทำบริการรอบนอก เจ้าหน้าที่จะใช้หัวอัดแรงสูง(SUB–SOIL HIGH PRESSURE INJECTOR) อัดน้ำยาลงใต้ดินในระดับลึกประมาณ 1 – 1.5 ฟุต ห่างจากรากฐานอาคารประมาณเฉลี่ย 20 ซ.ม. และทิ้งระยะห่างต่อจุดประมาณ 1 เมตร ตามแนวยาว หลังจากนั้นจะทำการฉีดพ่นน้ำยาเคลือบผิวดินตลอดระยะห่าง 1 เมตร รอบ ๆ ฐานอาคาร เพื่อให้น้ำยาซึมลงไปประสานกับน้ำยาที่อัดไว้ในชั้นใต้ดิน