ระบบสมุนไพรนาโน

วิธีการกำจัดปลวก

งานบัวด่านล่าง

1. ฉีดไปตามขอบบัว ช่วงล่าง โดยฉีดเป็นเส้นให้น้ำยาวิ่งเข้าไปช่องระหว่างใต้บัวกับพื้นโดยรอบ ทั้งภายในและภานอกห้อง ชั้นบนและชั้นล่าง

2. ใช้ไขควงแบนและค้อน ตีลงไปเหนือบัว เพื่อให้บัวอ้าออกเล็กน้อย หยอดน้ำยาเป็นช่วงๆ ช่วงละ 1 เมตรครึ่ง

งานฝ้าเพดาน

3. ตรวจดูฝ้าว่ามีปลวกขึ้นหรือไม่ โดยสังเกตจากรอยนูน รอยยุบตัวของฝ้าและสังเกตการกินกระดาษของปลวก พยายามฉีดน้ำยาเข้าไปบนฝ้า ช่วงที่ติดกับกำแพง วิธีฉีดบนฝ้า มี 3 วิธี ดังนี้

3.1 ปิดช่อง service และใช้บันไดปีนขึ้นไปเพื่อเปิดฉีดน้ำยาให้รอบฝ้า

3.2 เปิดไฟดาวน์ไลท์ ตัวที่สะท้อนแสง แล้วใช้หัวปืนฉีดเข้าไปหลังฝ้า ช่วงติดที่กำแพง โดยอาจ เปิดดาวน์ไลท์เป็นช่วงๆให้น้ำยาเชื่อมต่อกัน

งานเฟอร์นิเจอร์ Build-in ต่างๆ

5.สังเกต Build-in ต่างๆ ว่ามีสีเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ กรณีที่บ้านเคยใช้เคมีกำจัดปลวกมาก่อน ปลวกจะพัฒนาโดยการนำไข่ ตัวอ่อนและอาหารไปซ่อนไว้หลังฝ้า หรือภาพในตู้ Build-in ซึ่งทำให้สีของเฟอร์นิเจอร์เปลี่ยนไป บริเวณนั้นจะต้องขออนุญาตเจ้าของบ้าน เพื่อเจาะรังของปลวกออกมา ถ้าไม่เอาออก น้ำยาจะเข้าไปไม่ถึงเนื่องจากรังของปลวก สามรถป้องกันน้ำได้

งานวงกบประตูและวงกบหน้าต่าง

7. บริเวณตีนวงกบที่ติดกับพื้นคือส่านสำคัญ ต้องเจาะรูเล็กๆเพื่อพ่นน้ำยาลงบริเวณดินที่ติดกับตีนวงกบ

9. บริเวณวงกบหน้าต่างให้เจาะรูเล็กๆตรงรอยต่อของมุดด้านบน จากนั้นทำการพ่นน้ำยาให้ไหลลงด้านล่าง โดยด้านข้างของวงกบทั้งประตูและหน้าต่าง จะมีรอยเซาะร่องด้านข้างของวงกบ ปลวกจะอาศัยช่องนี้ในการเดิน

งานภายนอกบ้าน

10. ภายนอกบ้าน ให้ฉีดไปที่ขอบอาคารที่ติดกับพื้น กรณีที่มีท่อน้ำยาใต้พื้น ให้เปิดฝาท่อทุกท่อ แล้วใช้พ่นเข้าไปทุกรูรูละ 60 วินาที ถ้าไม่มีท่อก็ไม่เป็นไร

11. ใช้หัวฉีดเป็นสเปร์ยฝอย ฉีดพ่นไปตามโคนต้นไม้ทุกต้น ฉีดตามสนามหญ้าบางๆ และขอบรั้วทั้งด้านในและด้านนอกบ้าน รวมถึงท่อน้ำทิ้งต่างๆ